KNOWLEDGE CENTRE defBanner


Sensako Aankondiging: Normale Saadverkope Gedurende die COVID-19 Inperking.

 

25 Maart 2020

 

Beste gewaardeerde klient

 
Die huidige wêreldwye en nasionale noodtoestand asook inperkingsperiode (effektief vanaf 27 Maart 2020) as gevolg van die COVID-19 pandemie, het ‘n aantal vrae laat ontstaan.  By Sensako het ons stappe geneem om die risiko wat dit vir ons belanghebbendes inhou te mitigeer deur die implementering van beleide en aksies wat in lyn is met die aanbevole veiligheids- en gesondheidsvoorkomingsmaatreëls met betrekking tot COVID-19.

 

SAADVOORSIENING EN -VERSPREIDING

Die saadindustrie word as krities geag vir voedselsekuriteit en val onder die “kritiese besigheidsdienste wat die gesondheid en veiligheid van Suid-Afrikaners ondersteun”. 

Stawende verklarings wat deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Saad Organisasie (SANSOR) en die Minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike ontwikkeling, Minister Thoko Didiza, uitgereik is, is beskikbaar op die Sensako webwerf onder “Knowledge Centre News & Articles” Sien asseblief http://www.sensako.co.za/news.

 

Sensako sal toegelaat word om alle essensiële saadverwante dienste soos  saadproduksie, saadverwerking en -verpakking asook saadverspreiding en laboratoriumdienste uit te voer.

 

SENSAKO SAL DAAROM VOORTGAAN MET NORMALE SAADVERKOPE EN VERSPREIDINGSAKTIWITEITE GEDURENDE DIE COVID-19 INPERKING.

 

* Ons is reeds hard aan die werk om ons 2020 saadvoorraad te verseker en verwag baie min tot geen impak hier op nie.

 

* Daar gaan geen veranderinge aan die normale bestellingprosedure gemaak word nie.  Bestellings moet asseblief deur die normale kanale aangestuur word.

 

* Sou u enige vrae hê of probleme ervaar, kontak asseblief vir Pieter Craven by pieter.craven@sensako.co.za of 082 388 0299.

 

* Saad vir die 2020 groeiseisoen word reeds soos gewoonlik na die verkoopspunte en kliente gelewer vir aanplanting.

 

* Sou daar enige toekomstige veranderinge ten opsigte van plaaslike kontakte of prosesse wees sal u spoedig in kennis gestel word.

 

Neem gerus kennis dat al Sensako se personeel opdrag gegee is om aan die aanbevole veiligheids- en gesondheidsvoorsorgmaatreëls, asook gepaardgaande sosiale distansiëringsprotokols vir COVID-19 voorgeskryf, te voldoen.  ‘n Kopie van Sensako se COVID-19 beleidsdokumente is beskikbaar op die Sensako website onder “Knowledge Centre / Articles” http://www.sensako.co.za/news.

 

BAIE DANKIE
Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om u persoonlik te bedank vir u besigheid en u venootskap met Sensako.  Ons bly verbind tot u sukses en ook daartoe om enige potensiële ontwrigting gedurende hierdie moeilike tydperk tot die minimum te beperk.

 

Patrick Graham

Kommersiële Direkteur

Sensako