KNOWLEDGE CENTRE defBanner


Die Opweeg Van Risko Teenoor Die Ekonomiese Voordeel In Die Gebruik Van Terughousaad

Sensako

 

Gegewe dat kwaliteit hoë prestasiesaad ‘n fundamentele deel van enige suksesvolle boerdery behels, glo ons dat dit belangrik is om die risiko en die ekonomiese voordeel van die gebruik van terughousaad teen mekaaar op te weeg. 

 

Logika dikteer dat ‘n graanprodusent insetkostes sal aangaan tydens die produksie van sy eie terughousaad, sowel as die geleentheidskoste wat daarmee gepaardgaan deur dit nie as graan te verkoop nie.  Dit beteken dat die ekonomiese voordeel van die gebruik van terughousaad beperk is tot die winsgrens op die gaan wat as saad aangewend word.  Anders gestel, as saad 5% van insetkoste behels en die brutomarge op ‘n produsent se graanproduksie 25% is, sal die ekonomiese voordeel beperk word tot 25% van 5% = 1.25%.  

 

Dit is dus duidelik dat die gebruik van terughousaad inherent ‘n hoër risiko inhou as daarteenoor die gebruik van kommersiële gesertifiseerde saad.  Deur die bogenoemde voorbeeld te gebruik, is die vraag dus, “Regverdig ‘n 1.25% ekonomiese besparingwerklik die hoër rsiko wat met terughousaad gepaardgaan?”

 

Om met die berekening van die ekonomiese voordeel van terugousaad te help, identifiseer en verduidelik die aangehegte spreiblad die verskeie kostes en veranderlikes.  Wanneer dit afgehandel  is, stel ons voor dat die risiko gekoppel aan die gebruik van terughousaad teenoor die berekende ekonomiese voordeel opgeweeg word.

 

 

Klik op die skakels hieronder om die sigblad vir u omgewing af te laai.

Die spreiblad sal op jou rekenaar aflaai en nie in ‘n apparte venster oopmaak nie.

Let asseblief dat die geel selle in die spreiblad die veranderlike kostes verteenvoordig en alleelik hulle verander kan word.

 

Terughousaad kostevoordeel-analise Vrystaat

Terughousaad kostevoordeel-analise W Kaap

Terughousaad kostevoordeel-analise N Kaap